3-4 semester.

HYPNOSEUDDANNELSEN – 3. – 4. semester (300 lektioner).

Denne del af hypnoseuddannelsen er en specialiseringsgrad og professionalisering af dit arbejde som hypnoterapeut.

Undervisning bliver nu mere tematiseret og emneopdelt.

Nu kan vi bygge ovenpå det solide fundament, som blev lagt på de første 2 semestre.

Dette får du med dig på 3 og 4 semester.

 • 4 x Live Workshops
 • 4 x 1:1 mentoring og coaching
 • 8 x dagsmøder i arbejdsgruppe
 • Video tutorials
 • 1 x Eksamens- og certificeringsdag

Workshops og undervisning er bygget op omkring disse 4. temaer:

SUGGESTIONER OG KOMMUNIKATION

 • Avancerede niveau: direkte suggestioner
 • “Vågen” hypnose
 • Klient kontakt, forventningsafstemning og psykologisk kontrakt

Med dette tema kommer vi omkring alt det, som vedrører samarbejdet med klienten samt forberedelse af klienten til succes og forandring. Dette er et område er hyppigt overset, men yderst væsentligt for at dine klienter får optimal succes i deres forløb hos dig.

FAMILIE, BØRN & KOMMUNIKATIONSPROBLEMER

 • Hypnose for børn 7-16 år
 • Krise i 1:1 forhold
 • Familierelationer, parforhold og -konflikter
 • Sorg og livskriser

Denne del specialiserer dig både i at arbejde med børn i hypnose men også i at tage imod hele familier, par i krise og mennesker i sorgproces. Vi kommer hele vejen rundt og går i dybden med, hvordan du helt lavpraktisk arbejder indenfor disse områder, hvordan du anvender din hypnosefaglige viden optimalt og hvordan du bedst kan strukturere dine forløb, når du arbejder med familier og børn.

SIND OG SJÆL

 • Attachments og DFE´s
 • Past Life Regression
 • Livet mellem Livene
 • Spirituelle/ religiøse/ eksistentielle problemstillinger i sessionen

Med denne del bliver du klædt på til at hjælpe klienter som har et ønske om at få hjælp til et spirituelt stykke arbejde

KRONISKE TILSTANDE OG SMERTER

 • Smertehåndtering og -behandling
 • Kroniske tilstande og stress, herunder arbejde med terminale klienter